Biete Insekten

Flowerbeetles and others

clock.icon vor einer Woche - Chateauneuf les Martigues

Available :
Beetles
Dicronorrhina derbyana layardi – L1/L2 - 3 Euros
Eudicella pythia - L2/L3 - 3 Euros
Cheirolasia burkei – L2/L3 - 6 Euros
Mausoleopsis amabilis - L2/L3 – 3 Euros
Pachnoda prasina – L2/L3 - 4 Euros
Protaetia culta – L2/L3 - 3 Euros
Protaetia himalayana – L2/L3 - 5 Euros
Protaetia niveoguttata – L2/L3 - 4 Euros

Phasmids :13 euros 30 eggs
Mnesilochus portentosus -
Myronides sp. "Peleng" –
Trachyaretaon brueckneri –
Eurycantha calcarata -

Roachs :
Princisia vanwaerebeki small 15 euros / 25

Millipedes :
Anadenobolus monilicornis small 4 euros

Kleinanzeige teilen
Id:966163
Inserat melden